Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Cookies

Cookies a iné online technológie na webových stránkach www.behame.sk spoločnosti GEVA s.r.o.

Spoločnosť GEVA s.r.o. (ďalej ako „GEVA“, „prevádzkovateľ") zaznamenáva cookies na webovej stránke na doménach www.behame.sk a odvodených doménach. Používame rôzne cookies a iné technológie sledovania, aby sme návštevníkom stránky mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránky a jej funkcie. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webovej stránky www.behame.sk a odvodených domén spoločnosti GEVA, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na webovej stránke.  

 Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

 Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies -  zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku, takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

 Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

-        Nevyhnutne nutné

-        Prevádzkové

-        Funkčné

-        Cookies tretích strán

Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webovej stránke a používanie základných funkcií. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.S ich pomocou si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našej webovej stránky prechádzate rôznymi obrazovkami zaisťujeme, aby ste na našej webovej stránke našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme našu webovú stránku nejakým spôsobom reorganizovali. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našej webovej stránky optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna. S ich pomocou získavame štatistické údaje o tom, ako sa naša webová stránka používa, zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVAME na to, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky) môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránku skvalitňovať, testujeme rôzne koncepcie našej webovej stránky. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve. S ich pomocou si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby.

Cookies tretích strán slúžia na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics, alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebook. GEVA pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť GEVA, ako prevádzkovateľ stránky Behame.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

 Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)

Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača

Informácie o vašej aktivite

 Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našej stránky zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Safari: support.apple.com

 Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

 Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 Odvolanie súhlasu, kontaktné údaje

V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu zaslaním podnetu. Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@behame.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu GEVA s.r.o., Veternicová 16, 841 05 Bratislava.

 Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku: Pravidlá používania cookies

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 17. septembra 2020