Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Dve tretiny dospelých na Slovensku majú obezitu. Odborníci sa zhodujú, že liečba musí mať širšie ciele ako len zníženie hmotnosti

Dve tretiny dospelých na Slovensku majú obezitu. Odborníci sa zhodujú, že liečba musí mať širšie ciele ako len zníženie hmotnosti
Približne dve tretiny dospelej populácie na Slovensku majú nadhmotnosť alebo obezitu.
BRATISLAVA 7. júna -  Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien trpí obezitou. Toto chronické ochorenie sa stalo závažným problémom 21. storočia, ku ktorému výrazne prispeli aj nevhodná strava a sedavý spôsob života. Na Slovensku však chýba viacúrovňový multidisciplinárny systém starostlivosti o pacientov s obezitou. Odborníci sa zhodujú, že manažment a liečba obezity musia mať širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti.

„Obezita je príčinou vyššej chorobnosti, invalidity a výrazne skracuje dĺžku života. V súčasnosti poznáme viac ako 200 komplikácií a ochorení, ktoré s ňou súvisia. Pacient s obezitou má dvojnásobne zvýšené riziko ochorení srdca, troj až sedemnásobne vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, zvyšuje sa tiež riziko cukrovky 2. typu, onkologických ochorení či depresií, obezita zaťažuje kosti, kĺby aj vnútorné orgány. Zoznam komplikácií je mimoriadne dlhý,“ uviedol prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Ľubomír Marko. Obezita výrazne skracuje dĺžku života, no napriek tomu, že v súčasnosti sa považuje za chronické ochorenie, jej nechirurgická časť liečby nie je hradená zo zdrojov verejného poistenia. Predpisuje ju síce lekár, ale pacient si ju musí hradiť sám.

Klinická prax sa však v rámci Slovenska podľa odborníkov zameriava viac na riešenie sekundárnych diagnóz, ktoré sú výsledkom nadhmotnosti a obezity, ako na primárnu príčinu, prečo vznikli, teda na obezitu samotnú. Výdavky na zdravotnú starostlivosť spojené s liečbou pacientov s obezitou sú o 25 % vyššie ako u pacientov s normálnou hmotnosťou. Zdravotné náklady spôsobené obezitou v Európe sa odhadujú na 2 až 8 % celkových zdravotných nákladov, čo je porovnateľné s takými chorobami, ako je rakovina. Na Slovensku taktiež chýba systém. „V Európe poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť takýmto pacientom Centrá pre manažment obezity, ktoré môžu získať akreditáciu Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO). Koncom minulého roka bolo EASO akreditované Centrum pre manažment obezity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa zameriavame najmä na úpravu životného štýlu v rámci komplexného manažmentu pacientov s obezitou,“ vysvetlila Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Stratégia liečby obezity dnes pozostáva z nefarmakologickej liečby, ktorá zahŕňa úpravu výživy a stravovacích návykov, zvýšenie pohybovej aktivity a kognitívno-behaviorálnu terapiu, farmakologickej liečby a bariatricko-metabolickej chirurgie. „Metabolická chirurgia je účinná napríklad pri pacientoch s extrémnou obezitou a výhodou je, že ju môžeme kombinovať s ďalšími možnosťami v rámci liečby," povedal Marko. Pacientom dáva možnosť návratu do normálneho života s výrazne pozitívnym dopadom na ich zdravotný stav. Rozhodnutie pre operáciu závisí však od mnohých faktorov a vyšetrení. „Motivácia pacienta byť zdravý a bojovať s obezitou je tu rovnako dôležitá. Bariatricko-metabolická chirurgia sa vykonáva na viacerých pracoviskách na Slovensku, je plne hradená zdravotnými poisťovňami, pričom naša klinika v Banskej Bystrici spĺňa štandardy a kritériá pre daný typ chirurgie a vykoná takmer 100 týchto operačných výkonov ročne,“ dodal. 

7.6.2023 / Zdravie / Autor: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. /  Foto: Bigstock