Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Trénujeme na Bielu stopu: Základné spôsoby behu pri korčuliarskej technike

Trénujeme na Bielu stopu: Základné spôsoby behu pri korčuliarskej technike
Pri korčuliarskej technike poznáme 6 spôsobov behu, ale z toho sa využívajú prevažne len 4 spôsoby behu, ktoré v našom článku podrobnejšie popíšem.
Keď už ovládate klasickú techniku aspoň čiastočne, môžete vyskúšať aj korčuľovanie. Väčšine ľudí sa zdá korčuľovanie ľahšie, ale nie je to tak, korčuliarska technika je fyzicky náročnejšia ako klasická technika aj keď klasická technika sa učí omnoho dlhšie ako korčuliarska. Základom je však klasická technika, z ktorej vychádzajú aj jednotlivé spôsoby behu pri oboch technikách.


Tento obsah tretích strán nie je zobrazený, kvôli chýbajúcemu povoleniu cookies tretích strán. V prípade, že chcete toto povolenie udeliť, môžete tak spraviť v nastaveniach cookies

Bez tohto súhlasu si môžete obsah otvoriť v samostatnom okne:
http://www.youtube.com/embed/ExVuF5AddEc

Obojstranné korčuľovanie dvojkročné - obidve lyže sú v odvrate a odpich palíc je na každý druhý odraz nôh. Tento spôsob sa delí ešte na symetrické a asymetrické toto delenie závisí len od pohybu rúk. Pri symetrickom je práca paží súpažná a paličky sú pri zapichnutí na rovnakej úrovni, tento spôsob využívame predovšetkým na rovinách a miernych klesaniach, pri vhodnom prevedení je tento spôsob najrýchlejší zo všetkých korčuliarskych spôsobov. Pri asymetrickom sa palice tiež zapichnú súčasne, ale jedna ruka je mierne predsunutá a vyššie oproti druhej ruke, tento spôsob sa využíva hlavne v stúpaniach. 

Fyzicky najnáročnejší je obojstranné korčuľovanie jednokročné, kde je súpažný odpich paličkami na každý jeden odraz nohy, tento spôsob sa využíva predovšetkým na rovinách a miernych stúpaniach, pretekári tento spôsob využívajú na udržanie čo najvyššej rýchlosti, prípadne vo finiši. Je otázne, či je tento spôsob rýchlejší ako obojstranné korčuľovanie dvojkročné asymetrické, závisí to od individuálneho prevedenia a schopnosti koordinácie pohybov pri vybranom spôsobe behu.


Tento obsah tretích strán nie je zobrazený, kvôli chýbajúcemu povoleniu cookies tretích strán. V prípade, že chcete toto povolenie udeliť, môžete tak spraviť v nastaveniach cookies

Bez tohto súhlasu si môžete obsah otvoriť v samostatnom okne:
http://www.youtube.com/embed/W4wPcLkhyIw

Štvrtým korčuliarskym spôsobom je proste korčuľovanie, pri ktorom sa nepoužívajú paličky. Naznačuje sa len striedavý pohyb pažami v smere jazdy. Ak je sklzová noha pravá je vpredu ľavá ruka a opačne. Podobne korčuľujú aj rýchlokorčuliari, ale ich ruky smerujú do strán, v behu na lyžiach by mal byť pohyb paží priamočiarejší v smere jazdy. tento spôsob sa využíva v zjazdoch.


Tento obsah tretích strán nie je zobrazený, kvôli chýbajúcemu povoleniu cookies tretích strán. V prípade, že chcete toto povolenie udeliť, môžete tak spraviť v nastaveniach cookies

Bez tohto súhlasu si môžete obsah otvoriť v samostatnom okne:
http://www.youtube.com/embed/Pobb0JAhG8E

V najťažších stúpaniach sa využíva striedavé korčuľovanie šumavák“, ktoré vychádza zo stromčeka pri klasickej technike, rozdiel je len v tom že pri korčuľovaní sú lyže v sklze. Využíva sa dokonca aj vo svetových pohároch, ale asi len v jednej etape na Tour de ski, práve túto etapu ste mohli vidieť v nedeľu.

Najčastejšie chyby pri korčuliarskej technike sú v neskorom odraze a zlom postavení to znamená, že ťažisko je vzadu a väčšina ľudí nedokáže využívať vlastnú váhu na zefektívnenie pohybu. Častokrát sa na kurzoch stretávam s tým, že paže smerujú do tzv. Áčka (ruky nie sú na šírku ramien, ale smerujú k sebe), pri tejto chybe sila uniká do strán. Ďalšími chybami sú aj jazda na vystretých nohách s vystretými rukami. Ak máte pocit, že sa Vám nedá poriadne odraziť a že je chyba v lyžiach vyskúšajte sa odraziť z hrany lyže a určite to pôjde a keď nie obráťte sa na nás a my Vám ukážeme ako na to.

V tomto mikrocykle budeme pokračovať v rozvoji tempovej vytrvalosti, kde absolvujeme viac úsekov s nižším intervalom odpočinku zníži sa aj intenzita úseku, ale len veľmi málo. Rozvoj sily bude, už v menšej miere ako doteraz, rozvoj vytrvalosti bude nižší ako v predchádzajúcom mikrocykle.

8 týždenných mikrocyklov na Bielu stopu - 6. mikrocyklus


Štvrtok : 120 min., (55-60% /maxpf) - bežky - klasická technika

Piatok : Voľno

Sobota : 25 min. rozbehanie (50-60% /maxpf), 6 x 2 min členitý profil (90 % / maxpf) IO - 1 min., 25 min. vyklusanie (50-60% /maxpf). - klasická technika (súpaž)

Core silový tréning (expandre, fitlopta, bosu, trx... ) 6 cvikov, 3 minút sa cvičí každý cvik, 20 sekúnd zaťaženie 10 sekúnd pauza. Najprv odcvičíte vkuse jeden cvik a potom idete na druhý.


Nedeľa : 120 min., (60%/maxpf) - bežky - korčuliarska technika

9.1.2013 / Škola bežeckého lyžovania / Autor: Peter Žiška, nordicacademy.sk /  Foto: davorin.sk, sportfull, youtube