Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Pomôže hudba vášmu behu?

Pomôže hudba vášmu behu?
Chcem sa spýtať na behanie s MP3. Väčšinou keď behám, počúvam muziku. Mám pocit, že mi to pomáha. Nedávno som čítala článok, kde zosmiešňovali ľudí, ktorí počúvajú hudbu počas športovania.
Hudba je jedným z faktorov ovplyvňujúcich psychický aj fyzický stav športovca. Človek vníma hudbu ako vibrácie nielen sluchom, ale aj ostatnou plochou tela. Vibrácie potom ovplyvňujú činnosť mozgových hemisfér aj jednotlivých orgánov.
Správne zvolenou hudbou môžeme pozitívne ovplyvniť nielen priebeh a rýchlosť regenerácie, ale zvýšiť aj kvalitu športového výkonu. V jednej štúdii porovnávali účinok hudby na rýchlosť behu. Zo záverov vyplynulo, že tí, ktorí počúvali rýchlejšiu hudbu, bežali rýchlejšie. Iní vedci uvádzajú, že počúvanie hudby zvyšuje účinok intervalového tréningu rekreačných športovcov. Dokonca jedna štúdia preukázala, že počúvanie hudby pri tréningu tesne nad úrovňou anaeróbneho prahu (+5 %) zvyšuje zážitok a znižuje vnímanie intenzity zaťaženia. Počas vytrvalostného výkonu svojvoľne zvolená motivačná a stimulujúca hudba redukuje vnímanie vynakladaného úsilia a zvyšuje celkovú telesnú prácu. Vhodne zvolená hudba môže podporiť ergogénne aj psychologické účinky počas intervalového tréningu. Správna pesnička môže byť prostriedkom (pace maker) na udržanie frekvencie bežeckého kroku. Väčšina takzvaných „running songs“ má okolo 180 bpm.

Hudba využíva aj ako hudobné pozadie počas relaxačných cvičení a regeneračných procedúr (masáž, joga a pod.). Nie vždy je ale potrebné umelo vytvárať zvukovú kulisu. Napríklad počas behania v lese, pri mori a pod. je vhodnejšie naučiť sa počúvať zvuky voľnej prírody. Pravidlá niektorých pretekov (napr. Ironman) doslova zakazujú používanie MP3 počas súťaženia. V tomto prípade ide najmä o bezpečnosť pretekára, keďže sa aj jazdí na bicykli.

26.2.2019 / Poradňa Viktora Bielika / Autor: Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD. /  Foto: Bigstock