Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Bežci pozor: Prenos štartového čísla na 100. ročníku MMM nie je bez súhlasu organizátora možný

Bežci pozor: Prenos štartového čísla na 100. ročníku MMM nie je bez súhlasu organizátora možný
Nasledujúce informácie vám pomôžu zorientovať sa a prinesú odpovede na otázky, ktoré si viacerí z vás možno kladú.
Dnes a denne sa organizátori venujú príprave podujatia, nastaveniu kapacitných a bezpečnostných limitov, mobilizácii celého organizačného tímu na zvládnutie temer dvojnásobného počtu bežcov na štarte, v uliciach mesta a v cieľovom zázemí. Popri tom neustále odpovedajú na otázky tých, ktorí sa nestihli zaregistrovať, trpezlivo vysvetľujú, že kapacitné možnosti súvisiace s celkovou infraštrukturou mesta, trate i zázemia nemožno bez neúmerných rizík navyšovať. V tejto súvislosti sledujú i aktivity ľudí, ktorí oznamujú na rôznych komunikačných platformách záujem kúpiť alebo predať štartové číslo. Preto v záujme predísť ďalším komplikáciám a nedorozumeniam na túto situáciu reagujú a upozorňujú na riziká spojené s takýmto konaním.

Opierajú sa samozrejme o znenie platných predpisov, všeobecných podmienok a propozícií, ktoré sú záväzné pre už prihlásených bežcov i pre tých, ktorí budú na MMM štartovať kedykoľvek v budúcnosti.

Z týchto dokumentov okrem iného vyplýva, že prenos štartového čísla (registrácie) na inú osobu nie je bez jednoznačného súhlasu organizátora a bez splnenia viacerých podmienok možný. Teda akýkoľvek „nákup" štartovného čísla mimo vymedzeného rámca prináša viaceré riziká. Ak ich zjednodušíme a zhrnieme, bežec, ktorý sa k registrácii dostane takýmto spôsobom, nemá v žiadnom prípade garanciu, že mu bude štartové číslo vydané, že sa na trať dostane, a že ním vynaložené finančné prostriedky pri takomto „nákupe" nevyjdú nazmar. Treba si uvedomiť, že predávajúci koná v takomto prípade s vedomím, že postupuje mimo rámca podmienok, ktoré prihlásením sa na preteky odsúhlasil, a že takto predáva niečo, čoho využitie nevie garantovať.
Už v minulosti sa organizátori samozrejme stretli i s iným neprípustným konaním, keď bežec zakúpil tesne pred pretekmi samotné štartové číslo už vydané inému pretekárovi, a chcel tak bežať pod cudzou identitou. Z takéhoto konania hrozia bežcom na oboch stranách, teda tak „predávajúcemu" ako aj „kupujúcemu" postihy v podobe diskvalifikácie v danom ročníku podujatia, ako aj v jeho ďalších edíciách.

,,Sme si vedomí, že situáciu nám musia pomôcť zvládnuť aj samotní bežci, a to korektným dodržiavaním daných predpisov a presadzovaním princípov základnej športovej etiky," hovorí za organizačný tím Branislav Koniar.
Zmeny a presuny

Nestihnem sa pripraviť na Maratón, ale bežať chcem – dá sa zmeniť disciplína?

V minulých ročníkoch organizátori túto zmenu umožňovali priebežne, v tomto roku i vzhľadom na mimoriadnosť situácie tak budú môcť bežci vo vymedzenom termíne.

Ak teda už dnes cítite, že celý maratón by bol nad vaše sily, umožnia vám zmenu disciplíny na polmaratón.

Tento proces však bude časovo ohraničený a urobiť tak budete môcť od 1. júna do 15. augusta, aby mohli následne vydať štartové listiny a plánovať mnoho ďalších úkonov.

Postup ostane rovnaký ako v minulosti:
 • Prihláste sa na svoj účet pretekára na webovej stránke MMM - Online registrácia (kosicemarathon.com).
 • Pod odkazom „Moje registrácie" nájdite svoju aktuálnu prihlášku.
 • Po kliknutí na zelený odkaz „Zmeniť disciplínu" si vyberte novú disciplínu a voľbu potvrďte.
V roku 2023 napokon v Košiciach bežať nemôžem a chcem dať šancu iným.

Pri veľkých počtoch registrovaných bežcov sa každoročne stáva, že nie všetci sa napokon z rôznych zdravotných, rodinných alebo pracovných dôvodov na štart postaviť môžu. Pre takýto prípad je tu funkcia presunu štartu a účastníckeho poplatku na ďalší rok. Preto pokiaľ už dnes o takejto prekážke viete alebo v najbližších týždňoch nastane, využite túto možnosť už teraz, presuňte svoj štart o rok neskôr a umožnite sa tak zúčastniť tým, ktorí ostali bohužiaľ pod čiarou:
 • Prihláste sa na svoj účet pretekára na webovej stránke MMM - Online registrácia (kosicemarathon.com).
 • Pod odkazom „Moje registrácie" nájdite svoju aktuálnu prihlášku
 • Kliknite na odkaz „Presun štartu na budúci rok" alebo „Odhlásiť z pretekov".
Upozornenie: Presun štartu na budúci rok nie je možný ak:
 • si pretekár už raz presúval štart z roku 2022,
 • je pretekár prihlásený na MMM bez individuálnej platby štartovného, teda registračným kódom, ktorý mu poskytol zamestnávateľ alebo iný subjekt,
 • ak pretekár získal účasť na MMM ako výhru v súťaži.
Vo všetkých takýchto prípadoch sa pretekár môže z pretekov iba odhlásiť bez možnosti presunu štartu na budúci rok.

Prvá vlna presunu štartu na rok 2024 bude ukončená 15. augusta 2023. Podľa počtu bežcov prehlásených na rok 2024 vyžrebujú z množstva čakajúcich na aktuálny ročník ešte adekvátny počet tých, ktorým takto štart umožnia. Pre úplnosť treba doplniť, že presun štartu na budúci rok bude možný v druhej vlne i po 15. auguste (v zmysle platných propozícií). V takom prípade, však už nebudeme presunuté štarty nahrádzať žrebovaním ani iným spôsobom.

Mám záujem byť zaradený do žrebovania:

V prípade, ak po prečítaní všetkých informácii a postupov uvedených v tomto článku máte záujem byť zaradení do žrebovania o limitovanú sériu štartových čísel, musíte postupovať nasledovným spôsobom:

 1. Svoj záujem potvrdíte vyplnením a odoslaním formulára, a ktorý bude súčasne zverejnený na webovej stránke Medzinárodného maratónu mieru.
 2. Do žrebovania môžu byť po rozhodnutí organizátora zaradení z viacerých dôvodov iba záujemcovia o štart v disciplíne Maratón alebo Polmaratón. Meno a adresa odosielateľa formulára sa musí zhodovať s menom bežca, ktorý sa v prípade vyžrebovania prihlási na podujatie.
Neposielajte formulár s rovnakým menom viackrát, všetky duplicity budú pred žrebovaním odstránené.
K samotnému žrebovaniu, ktoré sa neuskutoční skôr ako 15. augusta 2023 vydá organizátor osobitnú informáciu. Pokiaľ ste v minulom období posielali rôzne formulované žiadosti o možnosť štartu, tieto budú anulované a zohľadňovať sa pre žrebovanie budú iba prijaté formuláre.

Charitatívne štartové čísla

Tak, ako v obdobných prípadoch na iných podujatiach, chcú dať organizátori aspoň v symbolickom počte možnosť štartovať tým, ktorí sa rozhodnú podporiť celospoločenský projekt košického maratónu kúpou takzvaného charitatívneho štartového čísla.

Týmto spôsobom môžu ešte prvým 20 záujemcom ponúknuť limitovanú sériu štartových čísel. Sú určené pre bežcov, ktorí podporia projekt vzniku umeleckého diela Posol mieru sumou vo výške minimálne 150 eur. Takýmto darcom bude ako benefit a poďakovanie za dar zaslaný registračný kód, s ktorým sa budú môcť na Medzinárodný maratón mieru ešte prihlásiť.

Takéto čísla v už v zmienenom počte 20 ks budú sprístupnené na darcovskom portáli StartLab v pondelok 5. júna o 12.00 hod.
2.6.2023 / Ostatné / Autor: br /  Foto: Maratónsky klub Košice