Cookies

Na naších stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Behame.sk.
Bližie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.
Súhlasím
Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Zorientujte sa v pojmoch: predkročenie, kadencia či vertikálna oscilácia

Zorientujte sa v pojmoch: predkročenie, kadencia či vertikálna oscilácia
Dynamika behu je efektívny spôsob ako vyhodnotiť bežeckú formu/techniku, ktorá je priamo spojená aj s efektivitou behu. Je to práve správna technika, ktorá vám pomôže prekonať stagnáciu alebo predchádzať zraneniam. Sofistikované športové hodinky dokážu merať rôzne hodnoty s relevantnou výpovednou hodnotou. Potrebujú na to však ešte dodatočné senzory (akcelerometry), ktoré sú umiestnené mimo samotných hodiek. Ak chcete získať pokročilé bežecké metriky-dynamiku behu, pripojte ku vašim kompatibilným hodinkám pulzomer HRM Run, HRM Tri alebo HRM Pro, či Running dynamics POD.

Čo je doba kontaktu so zemou? (GCT)

Je to čas, ktorý sa dotýkate zeme počas každého kroku v behu, od dopadu na podložku, až po moment odrazu. Väčšinou je to veľmi krátky moment meraný v milisekundách.
Táto metrika nebýva dostupná pre aktivitu chôdza.


Aká je optimálna doba kontaktu so zemou?

Pri elitných športovcoch sa jedná o moment kratší ako 200 ms. Prakticky všetci skúšenejší bežci majú dobu kontaktu kratšiu ako 300 ms, pretože sa naučili “zdvihnúť nohu” rýchlejšie a eliminovať veľké predkročenie (overstride) viď nižšie. Spoločnosť Garmin zapojila do svojich výskumov rôznych bežcov s rôznymi úrovňami fyzickej kondície. Hodnoty v červených alebo oranžových zónach sú typické pre neskúsených a pomalších bežcov. Hodnoty v zelených, modrých alebo fialových zónach sú typické pre skúsenejších a rýchlejších bežcov.


Predkročenie (overstride)

Predkročenie hodinky nemerajú, ale uvádzame ho tu, pretože to je dôležitý fakt z hľadiska dynamiky behu.Predkročenie je, keď noha dopadá na zem v príliš veľkej vzdialenosti pred telom (L1). To spôsobuje väčšie brzdné sily (F1) a môže mať negatívny dopad na vaše kĺby. Je sprevádzané výššími časmi doby kontaktu so zemou a je typické tvrdým dopadom na pätu.

Pomer doby kontaktu so zemou (GCT Balance)


Sledovaním rovnováhy GCT ľavej a pravej nohy dokážete merať symetriu svojho behu. Na hodinkách Garmin sa zobrazuje ako percentuálne vyjadrenie (väčšie ako 50%) so šípkou doprava/doľava, ktoré signalizuje nohu, ktorá je na zemi dlhšie. Pre väčšinu bežcov je vhodnejší beh s čo najlepšou symetriou. Farebné ciferníky na hodinkách a v Garmin Connect zobrazujú vašu rovnováhu. Množstvo bežcov uvádza, že ich rovnováha kontaktu so zemou sa výraznejšie mení aj pri behu s väčším prevýšením, pri tréningoch na rýchlosť alebo pri zvýšenej únave. Väčší posun v rovnováhe je aj odrazom rôznych zranení (doliečených aj nedoliečených).


Čo je kadencia?

Jednoducho povedané – počet krokov za minútu, ktorý počíta obe nohy. (pozor, niektorá literatúra uvádza počet za minútu pre jednu nohu). 

Je to bežne meraná hodnota, ktorá dokáže dosť veľa prezradiť o vašej bežeckej technike. Napríklad pri určitom tempe má vyššia kadencia a nižšia dĺžka kroku za následok zníženie síl, ktoré pôsobia na vaše telo. Členky, kolená a bedrá sú pod menším náporom, čo značne eliminuje riziko zranenia. Je jasné, že kadencia sa dá zvyšovať len do určitej úrovne, ale obzvlášť bežci náchylný ku zraneniam by mali na zvýšení svojej kadencie zapracovať.

Ideálna kadencia je 180 krokov za minútu

Často sa spomína 180 krokov za minútu ako ideálna kadencia. Toto číslo môže byť nižšie pre vyšších bežcov. Všeobecne je vyššia kadencia spojená aj s nižšou vertikálnou osciláciou a nižšou dobou kontaktu so zemou. Idealizované rozsahy kadencie nájdete v tabuľke (viď vyššie) v stati o optimálnej dobe kontaktu so zemou.Dĺžka Kroku je ďalšou kľúčovou časťou skladačky bežeckej techniky. Je to vzdialenosť o ktorú sa posuniete vpred pri jednom kroku. Túto štatistiku uvidíte na konci svojho behu, alebo si ju môžete nastaviť ako samostatné dátové pole v hodinkách. Dĺžka kroku sa mení v súvislosti s množstvom faktorov – tempo, kadencia, prevýšenie a iné. Samotná dĺžka závisí aj od telesnej morfológie, sily svalov a celkovej ohybnosti.


Čo je Vertikálna Oscilácia?

Táto metrika odráža množstvo pohybu smerom hore-dole počas každého kroku, dalo by sa povedať, že je to výška výskoku pri každom kroku nameraná na tele.

Prečo by nás mala zaujímať?


Veľa trénerov behu je presvedčených, že nízka oscilácia je ekonomickejší pohyb a ušetríte nezanedbateľné množstvo energie. Okrem ekonomiky behu je s nižšou ver. osciláciu spojená aj menšia námaha pre vaše kĺby. Garmin preskúmal množstvo bežcov na rôznych úrovniach. Ukázalo sa, že skúsenejší bežci maju tendenciu bežať s nižšou hodnotou, ale vyššie tempo je spojené aj s nárastom hodnoty ver. oscilácie.

Aké je ideálne rozpätie?

Rozpätia údajov o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere sa mierne líšia v závislosti od snímača a od toho, či je umiestnený na hrudi (príslušenstvo od Garminu HRM‍-‍Tri alebo HRM‍-‍Run) alebo napríklad na zápästí (príslušenstvo Running Dynamics Pod).Farebný ukazovateľ vyjadruje výsledok porovnania vašich údajov dynamiky behu s údajmi iných bežcov. Farebné zóny sú založené na percentile.7.11.2020 / Bežecká škola / Autor: br, garmin /  Foto: Bigstock