Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Ako dobre poznáte svoje srdce? Sebakontrola a záťažové testy dokážu problémy včas odhaliť

Ako dobre poznáte svoje srdce? Sebakontrola a záťažové testy dokážu problémy včas odhaliť
Každý považuje za akúsi samozrejmosť, že srdce ukryté hlboko v bežcovom hrudníku je nezničiteľné čerpadlo pripomínajúce perpetuum mobile. A pritom tento kľúčový telesný orgán môže byť práve jeho najzraniteľnejším miestom.
Činnosť srdca zaisťuje a riadi automatický elektrický vodivý systém, ktorý zároveň určuje jeho rytmus. Základný rytmický podnet na prečerpávanie krvi dáva vzruch (výboj) v časovači rytmu – v uzlíku buniek hornej časti srdca (v pravej predsieni) a podráždenie sa šíri po celej svalovine cez ďalší uzlík – prepínací - v strednej časti srdca (medzi predsieňami a komorami) do ramienok a vlákien vodivého tkaniva.

Srdce sa tak sťahuje a rozťahuje, nasáva a vypudzuje krv zo žíl a do tepien tela. Obraz elektrického výboja a vedenia vzruchu v srdci sa zobrazí na elektrokardiografickej krivke (EKG). Tá ukáže prípadné abnormality v rýchlosti a kvalite vedenia vzruchov, naznačí možné zmeny v prekrvení srdcovej svaloviny, upozorní na jej pružnosť či ochabnutosť.

Ak sú na srdci zmeny, zvýraznia sa na EKG počas záťažových testov, ale niekedy aj vymiznú. To je jedna zo zvláštností bežeckého srdca. Záleží potom na posúdení lekára ("elektrikára" srdca), aby kvalifikoval jeho správanie a odporúčal hlbšiu kontrolu (echokardiogram, 24-hodinové snímanie elektrickej a tlakovej krivky a pod.).
Srdce zvyčajne funguje v pravidelnom rytme, ktorý však môže byť narušený a vzniknú rôzne rytmické nepravidelnosti (arytmie, dysrytmie). Dochádza k nim pri poruche vedenia vzruchu „elektrickým vedením“ srdca. Vytvárajú sa rôzne formy blokád alebo pri narušení tvorby vzruchu (výboja) - nie v špeciálnych uzlíkových centrách, ale mimo nich (v predsieňach i komorách srdca) - vznikajú mimoriadne podnety (prídavné vzruchy) zapríčiňujúce „skratové“, občasné údery srdca navyše, ktoré nazývame extrasystoly.

Zvyčajne sa považujú za nezávažné až bezvýznamné, ale keď sa objavia počas záťažových testov vo dvojiciach či trojiciach – „viazané“, musíme hovoriť o vážnom varovaní, rizikovej situácii predpovedajúcej budúce možné chaotické správanie srdca, ktoré sa nezlučuje so zdravým športovým životom.

Extrasystoly môžu vznikať po prechodených infekčných ochoreniach (aj tých „banálnych“ - chrípka, angína) s následným nespoznaným zápalom srdcového svalu (myokarditída), pri chronických zápaloch koreňov zubov, poruchách činnosti štítnej žľazy, po užívaní dopingových látok alebo narkotík, po predávkovaní (otrave) kofeínom alebo nikotínom, prípadne niektorými liekmi, pri nízkych hladinách draslíka v srdcovom svale, ale aj po intenzívnych a nahromadených stresových situáciách.

Vzniknutý stav je vážna záležitosť nepripúšťajúca akúkoľvek benevolenciu a vyžaduje veľmi podrobné vyšetrenie u špecialistu (24-hodinové nahrávanie srdcového rytmu, záťažové testy, krvné vyšetrenia, mapovanie činnosti a štruktúry srdca a pod.) a opakované posúdenie kardiológom a telovýchovným lekárom.

Narušenie normálnej kontroly srdcového rytmu v „riadiacom centre“ prenosu vzruchov (sinoatriálny uzol) vedie k tvorbe rýchlych a nepravidelných elektrických signálov (tachyarytmia), ktoré zapríčiňujú, že predsiene srdca sa chvejú - fibrilujú - namiesto toho, aby sa zmršťovali (mali kontrakcie) koordinovaným spôsobom. To zapríčiňuje znižovanie účinnosti, s ktorou je krv pumpovaná z predsiení srdca do jeho komôr a neskôr do celého tela. Krv chvíľkami „stojí“ a tvoria sa jej zrazeniny (tromby), ktoré sa neskôr môžu uvoľniť a putovať v krvnom riečisku. Takáto situácia významne zvyšuje riziko vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) embóliou s následným ochrnutím a môže urýchliť zlyhanie srdca ako pumpy. Fibrilácia predsiení sa zvyčajne prejavuje bolesťami na hrudníku, „štípajúcim“ búšením srdca v záchvatoch, výskytom závratov alebo dýchavicou. Tieto príznaky môžu byť pravidelné, občasné alebo sa neprejavujú vôbec (!) a rizikový stav srdca sa často zistí aj počas sebakontroly krvného tlaku a rytmu srdca domácim prístrojom.

Záťažovými testmi na telovýchovnom lekárstve, ale aj sebakontrolou pravidelnými meraniami krvného tlaku a kontrolou srdcového rytmu sa dajú problémy odhaliť. Najmä vtedy, ak sa viackrát objavilo zvýšenie tlaku krvi a extrasystoly, ktoré neskôr môžu prejsť do mihotania srdca - fibrilácie, treba brať situáciu vážne a urgentne navštíviť kardiológa.

16.6.2021 / Bežecká škola / Autor: MUDr. Pavel Malovič /  Foto: Bigstock